تماس با ما

کلینیک آرا
آدرس: خیابان روستا بین خیابان حضرت رسول و خیابان بهشتی درمانگاه امام علی طبقه دوم
تلفن : ۰۶۱۴۲۲۷۰۶۳۴ - ۰۶۱۴۲۲۷۰۶۳۶
اینستاگرام : clinic_ara