کاشت مو چیست؟

.کاشت مو چیست و چگونه انجام می‌شود

درحال حاضر تنها راه درمان و ترمیم موهای از دست رفته استفاده از کاشت مو طبیعی است که این پیوند در نواحی مختلف ازجمله (سر – ابرو – ریش – سبیل – مژه – نواحی اسکار) قابل انجام است. واکنش فولیکول (پیاز) موهای موجود در نقاط مختلف سر نسبت به عوامل آندروژنیک (هورمونی – ارثی) یکسان نمی‌باشد و موهای موجود درنواحی جلو و وسط سرنسبت به عوامل فوق حساس بوده

Continue reading