کاشت موی طبیعی

کاشت موی طبیعی کلینیک آرا به ۵ روش انجام میشود

۵۴ روش کاشت موی طبیعی

روش FUT

روش FIT

روش BHT

روش DHI

روش SUT

FUT  باریکه ای از  پوست و مو به عرض حدود ۲ سانتیمتر و طول ۲۵ سانتی متر لز پشت سر برداشته می شود سپس پوست پشت سر با اندکی کشش به هم رسانده می شود و بخیه می شود و ۱۲ روز بعد بخیه های پشت سر برداشته میشود و اسکار بخیه کاملا زیر مو ها پنهان می شود و دیده نمی شود .

روش FUT روش استاندارد برداشت مو در عمل جراحی کاشت موی طبیعی می باشد بیشترین مقدار مو در یک جلسه کاشت مو میتوان برداشت و کاشت نمود.هدر رفتن موها اندک است و بالای ۹۰% موهای برداشت شده در آینده رشد میکنند .

روش FIT

در روش FIT سوراخ های کوچکی در پشت سر وکنار سر بیمار ایجتد می شود و فولیکول های مو یا همان کراف ها به صورت تک تک از پشت سر خارج میشوند .در این روش بخیه زدن و کشیدن ندارم از تیغ و برش جراحی خبری نیست و سوراخ عای کوچکی در پشت سر بیمار ایجاد میشود که این سوراخ ها خود به خود و بدون به جا گذاشتن اثر مهمی بهبود می یابند و نیاز به هیچ اقدام و مراقبتی بعد عمل ندارد .

در این روش محدودیت طول و عرض محل برداشتن وجود ندارد . بنابراین تعداد مویی که میتوانیم برداریم تا ۶۰۰۰ تار مو نیز می رسد (البته در چندین جلسه و نه در یک جلسه).میتوانیم علاوه بر مو های سر از موهای بدن (سینه پشت زیر بغل)نیز برداشت کنیم.

روش مستقیم یرداری DHI

در این روش که در اصل از زیر شاخه های FIT بوده مو های برداشته شده بدون قرار گرفتن در محلول های نگه دارنده مستقیما در محل گیرنده کاشت می شود و در این روش حداقل زمان بیرون بودن  بافت را داشته که منجر به کاعش صدمه های ناشی از عدم دریافت اکثیژن و جون به بافت خواهد شد.

روش بدن برداری BHT

در این روش از موهای مناطقی مانند سینه یا ریش یا کمر با تکنیک FIT برداشته شد و به سر منتقل میشود.

روش تکثیر سلولی SUT

در این روش از سلولهای بنیادی موجود در فولیکول مو و نیز استخراج شده از فت سل ها که توسط prp تحریک و تقویت شده اند تزریق و تکثیر فولیکول مو انجام می گیرد این روش در ابتدای مسیر تکامل خود است

ویت موهای ضعیف شده و درمان ریزش مو

امروزه استفاده از لیزر کم توان به عنوان روش مکمل درمان های مرسوم جهت تحریک رویش مو در مبتلایان به ریزش موی سر است.اخیرا جهت استفاده بیماران وافزایش اثر بخشی برخی از لابراتوار ها اقدام به تولید کلاه های لیزی با امکانات جدید تری نموده اندکه یکی از جدید ترین آنها در اختیار کلینیک آرا (لامپ های دیود با سه طول موج ۶۳۰ و ۶۵۰ و ۶۶۰ نانومتر )قرار دارد.

انواع روش ها

  • تجویز دارو های خراکی و محلول های موضعی
  • تزریق دارو ها در sclap (پوست سر) و مزوتراپی
  • استفاده از فاکتور های رشد و ترمیمی استخراج شده از پلاکت یا همان (plasma rich platelet ) PRP
  • افزایش نفوذ دارو های موضعی به همراه تحریک مکانیسک های ترمیمی توسط امواج (LONTOPHORESIS) RF و امواج فراصوتی (مزو سونیک)
  • ۳LT یا لیزر کم توان
  • میکرو نیدلینگ (درمارولر)