جوانسازی پوست با مزوتراپی

زمانی که پوست چروک می‌شود، در اصل زیر پوست خالی و پوست دچار شکستگی شده است. در این وضعیت با استفاده از کرم‌ها و درمان‌های موضعی نمی‌توان عمق چروک را کم کرد و فقط می‌توان از ایجاد چروک‌های جدید جلوگیری کرد و برای رفع چروک‌های به‌وجود‌آمده نیاز به درمان‌های سریع و تهاجمی‌تری مانند اعمال جراحی است.
تصویر جوانسازی پوست با مزوتراپی
یک راه دیگر برای دستیابی به این منظور و پرهیز از جراحی، مزوتراپی است که تزریق آن می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.

Continue reading